Zorgmarketing cursus Abrona

De zorgmarkt is continu in beweging en verandert iedere dag. De arbeidsmarkt in de zorgsector staat onder druk, er is een flink tekort aan personeel en het verzuim neemt toe. Het behouden, binden en boeien van zorgprofessionals is voor zorgorganisaties van levensbelang. Zonder genoeg goede medewerkers wordt het simpelweg steeds moeilijker de continuïteit en kwaliteit van zorg te garanderen.

Abrona en MarketingKracht hebben 1,5 jaar geleden de handen in één geslagen om op een vernieuwende manieren enthousiaste zorgprofessionals de mogelijkheid te geven zichzelf (en daarmee de organisatie) te ontwikkelen en klaar te stomen voor de toekomst.

Nieuwsgierig naar de ervaringen van de deelnemers met de zorgmarketing cursus? Bekijk hieronder de video waarin Nynke, Nick, Marianne, Sanne, Wouter en Rianne je hier meer over vertellen.

Zorgmarketing cursus Abrona

In opdracht van zorgorganisatie Abrona heeft MarketingKracht de afgelopen 1,5 jaar twee zorgmarketing cursussen ontwikkeld. Abrona is een innovatieve zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden investeert Abrona in de ontwikkeling van haar medewerkers oa via deze zorgmarketing cursus. In deze krappe zorgarbeidsmarkt is het zaak zorgprofessionals te prikkelen, uit te dagen en aan je organisatie te (blijven) binden. Vanuit innovatie wordt de organisatie gestimuleerd op vernieuwende manieren naar de huidige en toekomstige vormen van zorgverlening te kijken.

De wens om gefundeerd van ‘buiten naar binnen’ te kijken, los te komen van ‘onderbuik-gedreven’ plannen en op een andere manier te kijken naar zorgvraagstukken zijn belangrijke aanleidingen geweest voor het ontwikkelen van de zorgmarketing cursus. Medewerkers geven aan zelf aan de slag te willen met zorgmarketing. Maar hoe doe je dat en wat komt er allemaal bij kijken in de praktijk?

“Marketingkracht heeft een fantastisch marketing traject verzorgd voor onze zorgprofessionals! In 9 bijeenkomsten hebben de cursisten een marketingplan geschreven voor hun eigen zorglocatie, waarbij ze én de grondbeginselen van (zorg)marketing én hun locatie positionering bepaald hebben. Chantal en Freek zijn erin geslaagd om op een prettige en deskundige manier het maximale uit de cursisten te halen. Dankzij dit op maat gemaakte traject zijn we als Abrona in staat om onze marketingstrategie bottom-up te bepalen. Hiermee zijn we uniek binnen de care in Nederland!”  Nynke Beentjes, opdrachtgever Abrona

Zorgmarketing in de praktijk

Tijdens de cursus gaan de deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van een marketingplan voor een zelf ingebrachte actuele praktijkcasus. Denk hier bijvoorbeeld aan een dagbestedingslocatie die te maken heeft met teruglopende aanmeldingen. Een bedrijfsonderdeel waar door toenemende concurrentie in de markt behoefte is aan meer externe profilering, of waarbij een verandering van dienstverlening, doelgroep, financieringsvorm etc. zich voordoet of noodzakelijk is.

De cursus bestaat in totaal uit negen dagdelen, waarbij de deelnemers tijdens de afsluitende bijeenkomst het marketingplan presenteren. De inhoud van de cursus is een combinatie van theorie, voorbeelden vanuit de praktijk binnen én buiten de zorg en praktijkopdrachten. De deelnemers ontvangen buiten de cursusdagen om begeleiding en feedback bij de opdrachten en het schrijven van het plan.

De inhoud van de cursus

De deelnemers ontwikkelen in duo’s/teamverband een marketingplan voor een zelf ingebrachte actuele praktijkcasus. Het markt/klant/cliëntgericht van ‘buiten naar binnen denken en kijken’ wordt hierbij gecombineerd met een gestructureerde planmatige aanpak. Het vaststellen van een duidelijke probleemstelling, het uitvoeren van interne- en externe analyses en het ontdekken van passende oplossingsrichtingen en bijbehorende strategieën en activiteiten vormen belangrijke onderdelen van het programma.

“Deelnemen aan de cursus zou ik zeker aanbevelen, je leert er op een andere manier kijken en handelen”

Zorgmarketing is van iedereen

Marketing is niet van één afdeling of één persoon, marketing is (zeker in de zorgsector) iets wat in verschillende vormen en toepassingen tot uiting komt binnen een organisatie. Om een goed bottum-up marketingplan te schrijven is het handig om ook de juiste contacten en informatie binnen de organisatie in beeld te krijgen. Tijdens de zorgmarketing cursus worden interne stakeholders zoals de RvB, DT/MT en de teamleiders geïnformeerd en op relevante momenten actief betrokken. De intern aanwezige expertise vanuit afdelingen zoals Financiën, Communicatie en HRM wordt gedurende de cursus ingezet en benut.

Het resultaat van een cursus zorgmarketing

Op het einde van de cursus hebben de deelnemers een volledig marketingplan opgesteld. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van oa de competenties: omgevingsbewustzijn, analytisch vermogen, nieuwsgierigheid, samenwerken, strategisch inzicht, resultaatgerichtheid en creativiteit. De deelnemers hebben ervaren wat de toegevoegde waarde is van zorgmarketing en hoe zij dit toe kunnen passen in de praktijk.

Zorgmarketing cursus

De cursus zorgt voor een energieke beweging binnen de organisatie. Er worden andere vragen gesteld, research gedaan en er ontstaan nieuwe ideeën en concrete doelgerichte plannen. Professionals met hart voor de zorg worden uitgedaagd en gefaciliteerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit is van waarde voor zowel de professional, de client als de organisatie.

Naast de fantastische resultaten en impact zijn Chantal en Freek bovendien zeer authentieke en betrouwbare partners waarmee het prettig samenwerken is. De 9 als eindbeoordeling is meer dan verdiend!  Nynke Beentjes, opdrachtgever Abrona

Vorige week was de afsluiting van de tweede incompany Abrona Zorgmarketing cursus met presentaties én certificaat-uitreiking plaats. Wij zijn trots op de mooie plannen, de ontwikkeling en het harde werk van de 18 deelnemers. De deelnemers beoordeelden deze cursus gemiddeld met het rapportcijfer 9.

zorgmarketing cursus marketingkracht

Deelnemers van zorgmarketing cursus Abrona ontvangen hun certificaat.

Mogelijkheden voor jouw organisatie

Benieuwd naar de zorgmarketing-kansen voor jouw organisatie? Ik vind het altijd leuk om met je mee te denken en ben bereikbaar via: freek@marketingkracht en 06 48 50 15 88.

Over de schrijver
Reactie plaatsen